Vi gör den senaste kunskapen om smärtbehandling tillgänglig för alla.

RetrainPain tillhandahåller högkvalitativ information om smärta för patienter och vårdpersonal, på över 20 språk.

Förtroende hos sjukvårdspersonal i ledande organisationer

Lär dig en vetenskapsbaserad metod för att övervinna ihållande smärta.